tel. 554 717 737        ID DS: 585jqap
e-mail: info@pppbruntal.czDOKUMENTY (FORMULÁŘE) KE STAŽENÍ

FORMULÁŘE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Žádost o vyšetření školní zralosti a pedagogické zjištění mateřské školy
(informace o dosavadním průběhu předškolního vzdělávání) pro pracoviště Bruntál
pgzj_ms_br.docx

Žádost o vyšetření školní zralosti a pedagogické zjištění mateřské školy
(informace o dosavadním průběhu předškolního vzdělávání) pro pracoviště Krnov
pgzj_ms_kr.docx

Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění mateřské školy
(informace o dosavadním průběhu předškolního vzdělávání) pro pracoviště Bruntál
pgzj_ms2_br.docx

Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění mateřské školy
(informace o dosavadním průběhu předškolního vzdělávání) pro pracoviště Krnov
pgzj_ms2_kr.docx

Pozn.: Formulář "Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění mateřské školy (informace o dosavadním průběhu předškolního vzdělávání)"
odpovídá požadavkům vyhl. č. 27/2016 Sb.

FORMULÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění školy
(informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka) pro pracoviště Bruntál
pgzj_br.docx

Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění školy
(informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka) pro pracoviště Krnov
pgzj_kr.docx

Žádost o úpravu podmínek přijímaní na SŠ pro pracoviště Bruntál
pgzj_br_uppr.docx

Žádost o úpravu podmínek přijímaní na SŠ pro pracoviště Krnov
pgzj_kr_uppr.docx

Plán pedagogické podpory
(vzor dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.)
plpp.docx

Individuální vzdělávací plán
(vzor dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.)
ivp.docx

Pozn.: Formulář "Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění školy (informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka)"
odpovídá požadavkům vyhl. č. 27/2016 Sb. a je shodný pro základní i střední školy

FORMULÁŘE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění školy
(informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka) pro pracoviště Bruntál
pgzj_br.docx

Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění školy
(informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka) pro pracoviště Krnov
pgzj_kr.docx

Žádost o vyšetření - přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
pgzj_ss_pup.docx

Plán pedagogické podpory
(dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.)
plpp.docx

Individuální vzdělávací plán
(vzor dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.)
ivp.docx

Pozn.: Formulář "Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění (informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka)"
odpovídá požadavkům vyhl. č. 27/2016 Sb. a je shodný pro základní i střední školy