tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Silberman, 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování, Portál, 1997

 • Brierley, 7 prvních let života rozhoduje, Portál, 1996

 • Říčan, Agresivita a šikana mezi dětmi, Portál, 1995

 • Marhounová, Nešpor, Alkoholici, feťáci a gambleři, Empatie, 1995

 • Carnegie & assoc., Buďte vůdčí osobnost, Talpress, 1995

 • Matějček, Co děti nejvíc potřebují, Portál, 1995

 • Matějček, Co, kdy a jak ve výchově dětí, Portál, 1996

 • Zelinková, Cvičení pravo-levé orientace, DYS, 1995

 • Pokorná, Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, Portál, 1998

 • Trauerová, Linhartová, Cvičné texty pro logopedii, Tobiáš, 1994

 • Parry, Carrington, Čelíme šikanování (sborník), IPPP ČR, 1997

 • Rogge, Děti potřebují hranice, Portál, 1996

 • Říčan, Krejčířová, Dětská klinická psychologie, Grada, 1997

 • Rogge, Dětské strachy a úzkosti, Portál, 1998

 • Křišťanová, Diagnostika laterality a psaní levou rukou, Gaudeamus,1998

 • Langer, Diagnostikování problémových žáků, Kotva, 1998

 • Presl, Drogová závislost, Maxdorf 1995

 • Donát, Donátová, Důvěrně a otevřeně o sexualitě, Fortuna, 1996

 • Matějček, Dyslexie, H&H, 1995

 • Dinkmeyer, McKay, Efektivní výchova krok za krokem, Portál, 1996

 • Goleman, Emoční inteligence, Columbus, 1997

 • Nesnídalová, Extrémní osamělost, Portál, 1995

 • Looserová, Grafomotorika pro děti předškolního věku, Portál, 2001

 • Synek, Hlasy a hlásky, ArchArt, 1997

 • Škodová, Michek Hodnocení fonematického sluchu ..., Reala, 1995

 • Kubická, Hrou s písmeny k lepšímu čtení, Grafie, 1995

 • Šimanovský, Mertin, Hry pomáhají s problémy, Portál, 1996

 • Canfield, Wells, Hry pro motivace a sebepojetí žáků, Portál, 1995

 • Portmannová, Hry pro posílení psychické odolnosti, Portál, 1999

 • Mertin, Individuální vzdělávácí program, Portál, 1995

 • Janotová, Svobodová Integrace sluchově postiženého dítěte, Septima, 1996

 • Janotová, Hradečná, Já bývalý toxikoman, Empatie 1996

 • Vedralová, Já se z těch rodičů zblázním, Portál, 1997

 • Karnsová, Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem, Portál, 1995

 • Carnegie, Jak mluvit a působit na druhé, Talpress, 1995

 • Elliotová, Jak ochránit své dítě, Portál, 1995

 • Rushtonová, Jak poznat kamarády a udržet si je, Portál, 1999

 • Nešpor, Jak překonat problémy s alkoholem, Sportprop, 1996

 • Dainowová, Jak přežít dospívání svých dětí, Portál, 1995

 • Martin, Waltmanová, Jak řešit problémy dětí se školou, Portál, 1997

 • Křivohlavý, Jak zvládat depresi, Grada, 1997

 • Praško, Prašková, Jak zvládat paniku a strach cestovat, Grada, 1998

 • Novák, Korekce dyslexií I. (čten. tabulky), Augusta, 1995

 • Novák, Korekce dyslexií II. (čten. tabulky), Augusta, 1995

 • Nešpor, Kouření, pití, dropgy, Portál, 1995

 • Eis, Krize všedního dne, Grada, 1994

 • Kratochvíl, Léčení sexuálních dysfunkcí, Grada, 1999

 • Helms, Lépe motivovat - méně se rozčilovat, Portál, 1995

 • Kutálková, Logopedická prevence, Portál, 1996

 • Dvořák, Logopedický slovník, L.C., 1998

 • Štěpán, Petráš Logopedie v praxi (metod. příručka), Septima, 1995

 • Petty, Moderní vyučování, Portál, 1996

 • Dvořáková, Kubová, Náš slabikář, Parta, 1996

 • Novák, Nauč mě počítat, Augusta,1994

 • Tymichová, Nauč mě správně psát, Práce, 1994

 • Nešpor, Csémy, Návykové látky, Atelier, 1996

 • Indri de Carli, Nechce se mi čit, Portál, 1995

 • Train, Nejčastější poruchy chování, Portál, 2001

 • Täubner, Nejstřeženější tajemství, Trizonia, 1996

 • Prekopová, Neklidné dítě, Portál, 1995

 • Smolíková, Hajnová, Než se dítě zeptá ... (sex. výchova), Portál, 1997

 • Průcha, Walterová, Pedagogický slovník, Portál, 1995

 • Cimický, Po kapkách..., MAC, 1998

 • Zelinková, Pomoz mi, abych to dokázal, Portál, 1997

 • Kirschner, Pomoz si sám, stejně ti nikdo jiný nepomůže, Motto, 1994

 • Neubauer, Poruchy řečové komunikace, Realia, 1997

 • Zelinková, Poruchy učení, Portál, 1994

 • Matoušek, Potřebujete psychoterapii, Portál, 1995

 • Langer, Problémový žák, Kotva, 1999

 • Biddulph, Proč jsou šťastné děti šťastné, Portál, 1997

 • Kaločová, Průvodce literárními pojmy, Grafie, 1995

 • Doležalová, Prvopočáteční psaní, Gaudeamus,1998

 • Sindelarová, Předcházíme poruchám učení, Portál,1996

 • Smutná, Novák, Předpoklady k učení u dětí dys..., Augusta, 1996

 • Vizinová, Preiss, Psychické trauma a jeho terapie, Portál, 1999

 • Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, Portál, 1997

 • Fontana, Psychologie ve školní praxi, Portál, 1997

 • Prochaska, Norcross, Psychoterapeutické systémy, Grada, 1999

 • Žáčková, Relaxace nejen pro děti s LMD, D&H Praha, 2000

 • Rougier, Rozvíjíme logické myšlení, Portál, 1997

 • Novák, Capponi, Sám proti agresi, Grada, 1996

 • Kolář, Skrytý svět šikanování ve školách, Portál, 1997

 • Schimunek, Slovní hodnocení žáků, Portál, 1995

 • Leman, Sourozenecké konstalace, Portál, 1997

 • Train, Specifické poruchy chování a osobnosti, Portál, 1997

 • Kucharská, Specifické poruchy učení a chování, Portál, 1997

 • Schopler, Reichler, Strategie a metody výuky dětí s autismem, Portál, 1998

 • Burnie, Stručná encyklopedie lidského těla, Talentum, 1996

 • Nešpor, Středoškoláci o drogách, alkoholu, ..., Portál, 1995

 • Biddulph, Tajemství výchovy šťastných dětí, Portál, 1999

 • Fioreová, Tajemství zbloudilých duší, Amicus 1996

 • Lewis, Tajná řeč těla, East Publ., 1989

 • Knoppová a kol., Telefonická krizová intervence, Remedium, 1997

 • Yalom, Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Konfrontace, 1999

 • Pokorná, Teorie, diagnostika a náprava SPU, Portál, 1997

 • Bergert, Toxikomanie a osobnost, VP, 1995

 • Lairová, Trénink paměti, Portál, 1999

 • Smith, Třída plná pohody, Portál, 1995

 • Fallada, Tvoření slov, Fallada, 1997

 • Dunovský, Dytrych a kol., Týrané, zenužívané a zanedbávané dítě, Grada, 1995

 • Bentovim, Týrání a sexuální zneužívání v rodinách, Grada, 1998

 • Kret, Učíme (se) jinak, Portál, 1995

 • Ulč a kol., Úzkost a úzkostné poruchy, Grada, 1999

 • Vocilka, Výchova a vzdělání autistických dětí, Septima, 1995

 • Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, Grada, 1998

 • Rieman, Základní formy strachu, Portál, 1998

 • Plecitý, Salač, Základy rodinného práva, Eurounion, 2001

 • Mádrová, Zkuste být dítětem, Portál, 1998

 • Bakalář, E., Nováková, M., Novák, D.: Průvodce rozvodem pro všechny zúčastněné. Lidové noviny, 1996

 • Dunovský, J., Dytrych, Z., Matějček, Z.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Grada Publishing 1995.

 • Gardner, R. A.: The Parental Alienation Syndrome. Cresskill, New Jersey, USA, Creative Therapeutics 1992.

 • Gardner, R. A.: Syndrom zavrženého rodiče. (zkrácený překlad), MPSV ČR 1996.

 • Kodjoe, U.O., Koeppel, P.: The Parental Alienation Syndrome (PAS). Heidelberg, Der Amtsvormund, 1998.

 • Levy, D.L.: The Best Parent Is Both Parents. A Guide To Shared Parenting In The 21st Century. Norfolk, VA, Hampton Roads Publishing Co., 1993.

 • Matějček, Z.: Dítě a rodina v psychologickém poradenství. SPN, 1992.

 • MÄrtin, D.: Die sanfte Scheidung. Der neue Weg, sich ohne Verlierer einvernehmlich zu trennen. Wilhelm Heyne Verlag, 1995.

 • Trnka, V.: Děti a rozvody. Avicenum, 1974