tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

ADHD (HYPERKINETICKÁ PORUCHA)

DEFINICE POJMU

Název ADHD pochází z anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder a česky se překládá jako Porucha aktivity a pozornosti anebo jako Hyperkinetická porucha. Podstatou poruchy je, že dítě s ADHD má oproti svým vrstevníkům problémy s pozorností a/nebo s regulací svého chování, a že tyto problémy jsou natolik chronické a výrazné, že negativně ovlivňují fungování dítěte. Jde o jednu z nejčastějších psychických poruch u dětí školního věku, která postihuje celosvětově průměrně asi 5 % dětí a adolescentů.

Dříve vužívaný pojem LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE (LMD) byl označením pro celou řadu projevů dítěte na bási strukturálních změn CNS, jež se odchylují od běžné normy, a jeví se jako nezvyklé, nápadné a zvláštní (nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, nápadnosti a poruchy v dynamice psychických procesů, hyperaktivita až hypoaktivita, nesoustředěnost, malá vytrvalost, impulsivita, překotnost, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, tělesná neobratnost, poruchy vnímání aj.); starším užívaným synonymem byl též výraz "lehká dětská encefalopatie" (LDE).

Výše uvedené označení se však pro rodiče takto postižených dětí stávalo stále méně společensky únosné, neboť evokuje mylnou představu jakéhosi poškození mozkových buněk (ve skutečnosti problém spočívá v narušeném přenosu vzruchů - informací). Proto se v současnosti pro tyto potíže užívá několika dalších názvů, vycházejících spíše z projevů poruchy než z jejich příčin: VPCH - vývojová porucha chování, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti aj. Dětský neurolog Gordon Serfontein pak ve své knize důsledně užívá termínu ADD (Attention Deficit Disorders) - poruchy pozornosti.