tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

ÚŘEDNÍ DESKA

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

VYVĚŠENO: 15. 1. 2017 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, příspěvkové organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE

Požadavky:

 • ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, v platném znění,

 • znalost školské problematiky a právní vědomí v oblasti školské legislativy,

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office),

 • morální a trestní bezúhonnost,

 • samostatnost, komunikativnost, kreativitu a odpovídající zdravotní stav.

Specifikace pracovního místa:

 • místo výkonu práce: obě pracoviště organizace (Bruntál + Krnov),

 • předpokládaný nástup: 1. 3. 2017,

 • mzdové podmínky: 9. platová třída dle NV č. 564/2006 Sb., v platném znění (příloha č. 2 tohoto nařízení),

 • prac. úvazek: 1,0,

 • prac. smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců,

 • vhodné i pro absolventy.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

U osobního pohovoru uchazeč doloží:

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

 • doklad o průběhu zaměstnání a délce odburné praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů),

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců).


Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 20. 2. 2017 na adresu:
Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
Krnovská 9
792 01 Bruntál

příp. prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@pppbruntal.cz

V Bruntále 15. 1. 2017
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

SŇATO:     28. 2. 2017

VYVĚŠENO: 16. 6. 2016 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: Nákup osobního automobilu

Číslo veřejné zakázky: 01/2016/PPPBr

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.
Adresa zadavatele: Krnovská 9, 792 01 Bruntál
IČ zadavatele: 60802774
Oprávněná osoba zadavatele: Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
Telefon: +420 554 714 724
E-mail: info@pppbruntal.cz
URL adresa: www.pppbruntal.cz

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: dodávka
Předmět veřejné zakázky: nákup 1 ks osobního automobilu.

Lhůta pro doručení nabídek stanovena do 30. 6. 2016 do 12:00 hodin.

Dokumentace k veřejné zakázce

V Bruntále 16. 6. 2016
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce
(oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)

V Bruntále 1. 7. 2016
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

SŇATO:     30. 6. 2016


VYVĚŠENO: 25. 4. 2016 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, příspěvkové organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu dle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

 • znalost školské problematiky a právní vědomí v oblasti školské legislativy,

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office),

 • morální a trestní bezúhonnost,

 • samostatnost, komunikativnost, kreativitu a odpovídající zdravotní stav.

Specifikace pracovního místa:

 • místo výkonu práce: odloučené pracoviště Krnov (dle potřeby pracoviště Bruntál),

 • předpokládaný nástup: 1. 6. 2016 (příp. 1. 9. 2016),

 • mzdové podmínky: 12. platová třída dle NV č. 564/2006 Sb. (pro pedagogické pracovníky),

 • prac. úvazek: 1,0,

 • prac. smlouva na dobu určitou - 12 měsíců (výhledově s reálným předpokladem na dobu neurčitou),

 • vhodné i pro absolventy.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

U osobního pohovoru uchazeč doloží:

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů),

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců).


Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 31. 5. 2016 na adresu:
Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
Krnovská 9
792 01 Bruntál

příp. prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@pppbruntal.cz

V Bruntále 25. 4. 2016
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

SŇATO:     31. 5. 2016