tel. 554 717 737        ID DS: 585jqap
e-mail: info@pppbruntal.czÚŘEDNÍ DESKA

VYVĚŠENO: 9. 4. 2021 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, příspěvkové organizace
vyhlašuje výběrová řízení na 2 pracovní místa
PSYCHOLOG

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie (dle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

 • základní orientace ve školské problematice a právní vědomí v oblasti školské legislativy,

 • uživatelská znalost práce na PC (aplikace MS Office, Form Filler, MS Office365),

 • morální a trestní bezúhonnost,

 • samostatnost, pečlivost, komunikativnost, kreativita a odpovídající zdravotní stav,

 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Specifikace pracovního místa:

 • 1. místo výkonu práce / možný nástup: pracoviště Bruntál / ihned

 • 2. místo výkonu práce / možný nástup: pracoviště Krnov / od 1. 9. 2021

 • mzdové podmínky: 12. platová třída dle přílohy č. 4 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (pedagogický pracovník),

 • prac. úvazek: 1,0 (40 hodin týdně),

 • prac. smlouva na dobu určitou - u obou pracovních pozic zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou,

 • vhodné i pro absolventy.

Benefity:

 • řádná dovolená v délce 8 týdnů (40 pracovních dnů),

 • 12 pracovních dnů volna k dalšímu vzdělávání formou samostudia ve školním roce,

 • stravovací poukazy,

 • pružné rozvržení pracovní doby.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • písemný souhlas (ke stažení a vyplnění ZDE) se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

U osobního pohovoru uchazeč předloží k nahlédnutí:

 • originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

 • doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, reference).

Před uzavřením pracovního poměru navíc doloží:

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců).


Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 30. 6. 2021 na adresu:
Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
Krnovská 998/9
792 01 Bruntál

příp. prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@pppbruntal.cz

V Bruntále 9. 4. 2021
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

SŇATO:

VYVĚŠENO: 4. 1. 2021 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, příspěvkové organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
PSYCHOLOG

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie (dle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

 • základní orientace ve školské problematice a právní vědomí v oblasti školské legislativy,

 • uživatelská znalost práce na PC (aplikace MS Office, Form Filler, MS Office365),

 • morální a trestní bezúhonnost,

 • samostatnost, pečlivost, komunikativnost, kreativita a odpovídající zdravotní stav,

 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Specifikace pracovního místa:

 • místo výkonu práce: pracoviště Bruntál (dle potřeby pracoviště Krnov),

 • předpokládaný (možný) nástup: ihned,

 • mzdové podmínky: 12. platová třída dle přílohy č. 4 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (pedagogický pracovník),

 • prac. úvazek: 1,0 (40 hodin týdně),

 • prac. smlouva na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou (3 roky),

 • vhodné i pro absolventy.

Benefity:

 • řádná dovolená v délce 8 týdnů (40 pracovních dnů),

 • 12 pracovních dnů volna k dalšímu vzdělávání formou samostudia ve školním roce,

 • stravovací poukazy,

 • pružné rozvržení pracovní doby.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • písemný souhlas (ke stažení a vyplnění ZDE) se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

U osobního pohovoru uchazeč předloží k nahlédnutí:

 • originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

 • doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, reference).

Před uzavřením pracovního poměru navíc doloží:

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců).


Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 31. 3. 2021 na adresu:
Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
Krnovská 998/9
792 01 Bruntál

příp. prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@pppbruntal.cz

V Bruntále 4. 1. 2021
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

SŇATO: 31. 3. 2021

VYVĚŠENO: 1. 11. 2020 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, příspěvkové organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
PSYCHOLOG

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie (dle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

 • základní orientace ve školské problematice a právní vědomí v oblasti školské legislativy,

 • uživatelská znalost práce na PC (aplikace MS Office, Form Filler, MS Office365),

 • morální a trestní bezúhonnost,

 • samostatnost, pečlivost, komunikativnost, kreativita a odpovídající zdravotní stav,

 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Specifikace pracovního místa:

 • místo výkonu práce: pracoviště Bruntál (dle potřeby pracoviště Krnov),

 • předpokládaný (možný) nástup: ihned,

 • mzdové podmínky: 12. platová třída dle přílohy č. 4 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (pedagogický pracovník),

 • prac. úvazek: 1,0 (40 hodin týdně),

 • prac. smlouva na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou (3 roky),

 • vhodné i pro absolventy.

Benefity:

 • řádná dovolená v délce 8 týdnů (40 pracovních dnů),

 • 12 pracovních dnů volna k dalšímu vzdělávání formou samostudia ve školním roce,

 • stravovací poukazy,

 • pružné rozvržení pracovní doby.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • písemný souhlas (ke stažení a vyplnění ZDE) se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

U osobního pohovoru uchazeč předloží k nahlédnutí:

 • originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

 • doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, reference).

Před uzavřením pracovního poměru navíc doloží:

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců).


Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 31. 12. 2020 na adresu:
Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
Krnovská 998/9
792 01 Bruntál

příp. prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@pppbruntal.cz

V Bruntále 1. 11. 2020
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

SŇATO: 31. 12. 2020

VYVĚŠENO: 1. 7. 2020 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, příspěvkové organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
PSYCHOLOG

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie (dle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

 • základní orientace ve školské problematice a právní vědomí v oblasti školské legislativy,

 • uživatelská znalost práce na PC (aplikace MS Office, Form Filler, MS Office365),

 • morální a trestní bezúhonnost,

 • samostatnost, pečlivost, komunikativnost, kreativita a odpovídající zdravotní stav,

 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Specifikace pracovního místa:

 • místo výkonu práce: pracoviště Bruntál (dle potřeby pracoviště Krnov),

 • předpokládaný (možný) nástup: 1. 9. 2020,

 • mzdové podmínky: 12. platová třída dle přílohy č. 4 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (pedagogický pracovník),

 • prac. úvazek: 1,0 (40 hodin týdně),

 • prac. smlouva na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou (3 roky),

 • vhodné i pro absolventy.

Benefity:

 • řádná dovolená v délce 8 týdnů (40 pracovních dnů),

 • 12 pracovních dnů volna k dalšímu vzdělávání formou samostudia ve školním roce,

 • stravovací poukazy,

 • pružné rozvržení pracovní doby.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • písemný souhlas (ke stažení a vyplnění ZDE) se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

U osobního pohovoru uchazeč předloží k nahlédnutí:

 • originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

 • doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, reference).

Před uzavřením pracovního poměru navíc doloží:

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců).


Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 30. 9. 2020 na adresu:
Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
Krnovská 998/9
792 01 Bruntál

příp. prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@pppbruntal.cz

V Bruntále 1. 7. 2020
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

SŇATO: 30. 9. 2020

VYVĚŠENO: 16. 3. 2020 - OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 215 ze dne 15. března 2020 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru rozhodl zřizovatel Moravskoslezský kraj s okamžitou platností o uzavření mateřských škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, to až do odvolání.

Tímto rozhodnutím je ZRUŠENO POSKYTOVÁNÍ VEŠKERÝCH PORADENSKÝCH SLUŽEB NA OBOU NAŠICH PRACOVIŠTÍCH (Bruntál i Krnov).

Klienty, kterým byl již stanoven termín vyšetření, budeme kontaktovat telefonicky.
O případných změnách budete informování na našich webových stránkách.

Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

SŇATO: 26. 4. 2020

VYVĚŠENO: 23. 1. 2020 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, příspěvkové organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
PSYCHOLOG

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie (dle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

 • orientace ve školské problematice a právní vědomí v oblasti školské legislativy,

 • uživatelská znalost práce na PC (aplikace MS Office, Form Filler, MS Office365),

 • morální a trestní bezúhonnost,

 • samostatnost, pečlivost, komunikativnost, kreativita a odpovídající zdravotní stav.

Specifikace pracovního místa:

 • místo výkonu práce: pracoviště Bruntál (dle potřeby pracoviště Krnov),

 • předpokládaný nástup: 1. 9. 2020,

 • mzdové podmínky: 12. platová třída dle přílohy č. 4 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (pedagogický pracovník),

 • prac. úvazek: 1,0 (40 hodin týdně),

 • prac. smlouva na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou (3 roky),

 • vhodné i pro absolventy.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • písemný souhlas (ke stažení a vyplnění ZDE) se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

U osobního pohovoru uchazeč předloží k nahlédnutí:

 • originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

 • doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, reference).

Před uzavřením pracovního poměru navíc doloží:

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců).


Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 30. 6. 2020 na adresu:
Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
Krnovská 998/9
792 01 Bruntál

příp. prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@pppbruntal.cz

V Bruntále 23. 1. 2020
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

SŇATO: 30. 6. 2020

VYVĚŠENO: 15. 1. 2017 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, příspěvkové organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE

Požadavky:

 • ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, v platném znění,

 • znalost školské problematiky a právní vědomí v oblasti školské legislativy,

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office),

 • morální a trestní bezúhonnost,

 • samostatnost, komunikativnost, kreativitu a odpovídající zdravotní stav.

Specifikace pracovního místa:

 • místo výkonu práce: obě pracoviště organizace (Bruntál + Krnov),

 • předpokládaný nástup: 1. 3. 2017,

 • mzdové podmínky: 9. platová třída dle NV č. 564/2006 Sb., v platném znění (příloha č. 2 tohoto nařízení),

 • prac. úvazek: 1,0,

 • prac. smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců,

 • vhodné i pro absolventy.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

U osobního pohovoru uchazeč doloží:

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

 • doklad o průběhu zaměstnání a délce odburné praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů),

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců).


Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 20. 2. 2017 na adresu:
Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
Krnovská 9
792 01 Bruntál

příp. prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@pppbruntal.cz

V Bruntále 15. 1. 2017
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

SŇATO:     28. 2. 2017

VYVĚŠENO: 16. 6. 2016 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: Nákup osobního automobilu

Číslo veřejné zakázky: 01/2016/PPPBr

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.
Adresa zadavatele: Krnovská 9, 792 01 Bruntál
IČ zadavatele: 60802774
Oprávněná osoba zadavatele: Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
Telefon: +420 554 714 724
E-mail: info@pppbruntal.cz
URL adresa: www.pppbruntal.cz

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: dodávka
Předmět veřejné zakázky: nákup 1 ks osobního automobilu.

Lhůta pro doručení nabídek stanovena do 30. 6. 2016 do 12:00 hodin.

Dokumentace k veřejné zakázce

V Bruntále 16. 6. 2016
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce
(oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)

V Bruntále 1. 7. 2016
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

SŇATO:     30. 6. 2016

VYVĚŠENO: 25. 4. 2016 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, příspěvkové organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu dle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

 • znalost školské problematiky a právní vědomí v oblasti školské legislativy,

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office),

 • morální a trestní bezúhonnost,

 • samostatnost, komunikativnost, kreativitu a odpovídající zdravotní stav.

Specifikace pracovního místa:

 • místo výkonu práce: odloučené pracoviště Krnov (dle potřeby pracoviště Bruntál),

 • předpokládaný nástup: 1. 6. 2016 (příp. 1. 9. 2016),

 • mzdové podmínky: 12. platová třída dle NV č. 564/2006 Sb. (pro pedagogické pracovníky),

 • prac. úvazek: 1,0,

 • prac. smlouva na dobu určitou - 12 měsíců (výhledově s reálným předpokladem na dobu neurčitou),

 • vhodné i pro absolventy.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

U osobního pohovoru uchazeč doloží:

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů),

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců).


Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 31. 5. 2016 na adresu:
Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
Krnovská 9
792 01 Bruntál

příp. prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@pppbruntal.cz

V Bruntále 25. 4. 2016
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel