Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Výběrové řízení / SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Ředitel Pedagogicko-psychologické poradny, Bruntál, příspěvkové organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo SPECIÁLNÍ PEDAGOG (pedagogický pracovník ŠPZ)

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu speciální pedagogika (dle § 18 zákona č. 563/2004 Sb.),
 • orientace ve školské problematice a právní vědomí v oblasti školské legislativy,
 • uživatelská znalost práce na PC,
 • morální a trestní bezúhonnost,
 • samostatnost, pečlivost, komunikativnost, kreativita a odpovídající zdravotní stav,
 • vhodné i pro absloventy.

Specifikace pracovního místa:

 • předpokládaný nástup: 1. 4. 2023,
 • mzdové podmínky: 12. platová třída dle přílohy č. 5 NV č. 341/2017 Sb.,
 • nabízené místo výkonu práce / pracovní úvazek:
  • Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p.o. - pracoviště Soukenická 137/24, Krnov / 1,0 (40 hodin týdně),
 • pracovní smlouva na dobu určitou (12 měsíců), poté na dobu neurčitou.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • písemný souhlas (ke stažení a vyplnění ZDE) se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb.
 • vhodné i pro absolventy.

Benefity:

 • řádná dovolená v délce 8 týdnů (40 pracovních dnů),
 • 12 pracovních dnů volna k dalšímu vzdělávání formou samostudia ve školním roce,
 • pružné rozvržení pracovní doby.

Před uzavřením pracovního poměru uchazeč předloží:

 • originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, reference),
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců).

Další informace můžete získat na tel. čísle 554714724 (Mgr. Piňos)

Žádosti s uvedenými doklady zasílejte e-mailem na adresu elektronické podatelny: PPPBr@po-msk.cz
nebo datovou schránkou na IDDS: 585jqap

V Bruntále 28. 2. 2023
Mgr. Miroslav Piňos, ředitel