tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Přejeme hezký den a vítáme Vás na webu www.pppbruntal.cz


UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Žádáme střední školy (zletilé žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků), aby žádosti
o vyšetření k přiznání uzpůsobení podmínek MZ zasílali v období od 1. září do 15. října t.r.!

Podrobnější informace o problematice PUP MZ neleznete ZDE
Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění SŠ (formulář) ke stažení ZDE


INFORMACE KE SPOLEČNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

Průběžně aktualizované metodické informace zaměřené na společné postupy
v problematice inkluze (koordinace jednotlivých kroků škol vers. PPP)

Info ZDE (aktualizováno 14. 10. 2019 !)Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o. poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči dětem, žákům, studentům (ve věku od tří let do ukončení vzdělávání na střední škole), jejich zákonným zástupcům a školám a školským zařízením.

Poradenské služby uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů jsou na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení poskytovány bezplatně. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(INFORMACE POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM)
Náhled dokumentu ZDE

VNITŘNÍ ŘÁD
Náhled vnitřního předpisu ZDE
ETICKÝ KODEX   a   INFORMOVANÝ SOUHLAS

Další nezbytnou podmínkou je tzv. "infomovaný souhlas", kdy zletilý klient (v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce) má právo být dle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., , o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, předem plně a srozumitelně informován(a) o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Současně má právo být seznámen s právy a povinnostmi spojenými s poskytnutím poradenské služby a je mu umožněno klást doplňující otázky, které musí být poradenským pracovníkem zodpovězeny.

Standardní činnosti pedagogicko-psychologické poradny jsou vymezeny přílohou č. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.


V roce 2008 - 2011 partnerství v projektu
ROZVOJ PODPORY ROVNÝCH VZDĚLÁVACÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽÁKŮ V MS KRAJI ROZŠÍŘENÍM A ZDOKONALENÍM PORADENSKÝCH SLUŽEB V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PORADNÁCH MS KRAJE

Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

V roce 2010 - 2014 partnerství v projektu č: CZ.1.07/2.4.00/31.0153
VZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU KATEDRY PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Vznik a rozvoj partnerské sítě ...

Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PAPSAV

V roce 2010 - 2014 partnerství v projektu č: CZ.1.10/2.1.00/20.01234
DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE, ICT A POMŮCKY PRO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro PPP

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem a Evropským fondem pro regionální rozvoj