tel. 554 717 737        ID DS: 585jqap
e-mail: info@pppbruntal.cz

Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Přejeme hezký den a vítáme Vás na webu www.pppbruntal.cz


UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY BRUNTÁLSKÉHO PRACOVIŠTĚ!

Od měsíce prosince 2020 je vstup do budovy Střední odborné školy, Bruntál, p.o., ve které naše bruntálské pracoviště sídlí, zabezpečen elektronickým přístupovým systémem.

Pokud nebudete po zazvonění do budovy vpuštěni (dálkově přes videotelefon),
volejte na tel. čísla: 554717737, 554714724, 703433340, 703433341.


DIAGNOSTIKA PŘEDŠKOLÁKŮ

Žádáme mateřské školy (příp. zákonné zástupce předškoláků), aby žádostí o vyšetření
školní zralosti zaslali nejpozději do 29. února 2020!

Podrobnější informace o problematice školní zralosti ZDE
Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění MŠ (formulář) ke stažení ZDE


ÚPRAVA PODMÍNEK PŘIJÍMANÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Informace pro základní školy - postup při úpravě podmínek přijímaní na SŠ u uchazečů (žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami dle novely vyhlášky č. 353/2016 Sb.!

Info ZDE
Žádost o úpravu podmínek přijímaní na střední školy ke stažení ZDE


INFORMACE KE SPOLEČNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

Průběžně aktualizované metodické informace zaměřené na společné postupy
v problematice inkluze (koordinace jednotlivých kroků škol vers. PPP)

Info ZDE (aktualizováno 14. 10. 2019 !)Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o. poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči dětem, žákům, studentům (ve věku od tří let do ukončení vzdělávání na střední škole), jejich zákonným zástupcům a školám a školským zařízením.

Poradenské služby uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů jsou na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení poskytovány bezplatně. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(INFORMACE POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM)
Náhled dokumentu ZDE

VNITŘNÍ ŘÁD
Náhled vnitřního předpisu ZDE
ETICKÝ KODEX   a   INFORMOVANÝ SOUHLAS

Další nezbytnou podmínkou je tzv. "infomovaný souhlas", kdy zletilý klient (v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce) má právo být dle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., , o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, předem plně a srozumitelně informován(a) o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Současně má právo být seznámen s právy a povinnostmi spojenými s poskytnutím poradenské služby a je mu umožněno klást doplňující otázky, které musí být poradenským pracovníkem zodpovězeny.

Standardní činnosti pedagogicko-psychologické poradny jsou vymezeny přílohou č. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.


V roce 2008 - 2011 partnerství v projektu
ROZVOJ PODPORY ROVNÝCH VZDĚLÁVACÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽÁKŮ V MS KRAJI ROZŠÍŘENÍM A ZDOKONALENÍM PORADENSKÝCH SLUŽEB V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PORADNÁCH MS KRAJE

Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

V roce 2010 - 2014 partnerství v projektu č: CZ.1.07/2.4.00/31.0153
VZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU KATEDRY PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Vznik a rozvoj partnerské sítě ...

Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PAPSAV

V roce 2010 - 2014 partnerství v projektu č: CZ.1.10/2.1.00/20.01234
DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE, ICT A POMŮCKY PRO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro PPP

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem a Evropským fondem pro regionální rozvoj