Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Dokumenty (formuláře)

FORMULÁŘE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Žádost o vyšetření školní zralosti a pedagogické zjištění mateřské školy

(informace o dosavadním průběhu předškolního vzdělávání) pro pracoviště Bruntál

  pgzj_ms_br.docx


Žádost o vyšetření školní zralosti a pedagogické zjištění mateřské školy

(informace o dosavadním průběhu předškolního vzdělávání) pro pracoviště Krnov

  pgzj_ms_kr.docx


Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění mateřské školy

(informace o dosavadním průběhu předškolního vzdělávání) pro pracoviště Bruntál

  pgzj_ms2_br.docx


Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění mateřské školy

(informace o dosavadním průběhu předškolního vzdělávání) pro pracoviště Krnov

  pgzj_ms2_kr.docx


Pozn.: Formulář "Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění mateřské školy (informace o dosavadním průběhu předškolního vzdělávání)"

odpovídá požadavkům vyhl. č. 27/2016 Sb.


FORMULÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění školy

(informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka) pro pracoviště Bruntál

  pgzj_br.docx


Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění školy

(informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka) pro pracoviště Krnov

  pgzj_kr.docx


Žádost o úpravu podmínek přijímání na SŠ pro pracoviště Bruntál

  pgzj_br_uppr.docx


Žádost o úpravu podmínek přijímání na SŠ pro pracoviště Krnov

  pgzj_kr_uppr.docx


Plán pedagogické podpory

(vzor dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.)

  plpp.docx


Individuální vzdělávací plán

(vzor dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.)

  ivp.docx


Pozn.: Formulář "Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění školy (informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka)"

odpovídá požadavkům vyhl. č. 27/2016 Sb. a je shodný pro základní i střední školy


FORMULÁŘE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění školy

(informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka) pro pracoviště Bruntál

  pgzj_br.docx


Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění školy

(informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka) pro pracoviště Krnov

  pgzj_kr.docx


Žádost o vyšetření - přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

  pgzj_ss_pup.docx


Plán pedagogické podpory

(dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.)

  plpp.docx


Individuální vzdělávací plán

(vzor dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.)

ivp.docx


Pozn.: Formulář "Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění (informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka)"

odpovídá požadavkům vyhl. č. 27/2016 Sb. a je shodný pro základní i střední školy